• Napisao

ZAVRŠNA KONFERENCIJA CENTRA ZA POTPORU PODUZETNICIMA

Dana 20. prosinca 2019. godine održana je završna konferencija projekta Centar za potporu poduzetnicima. Konferencija je održana u prostorima Centra za potporu poduzetnicima Općine Nijemci.  
Istaknuto je kako je projekt odobren u okviru poziva „Razvoj poslovne infrastrukture“ Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta Općini Nijemci kao Korisniku, a u suradnji s partnerom VURA- Razvojna agencija Vukovar d.o.o. za promicanje razvoja.

Više...
  • Napisao

OBAVIJEST O ZATVARANJU JAVNIH NATJEČAJA RASPISANIH TEMELJEM PROGRAMA RAZVOJA GOSPODARSTVA OPĆINE NIJEMCI, OSIM ZA MJERU 4

Ovim putem obavještavamo sve zainteresirane da se za 2019. godinu zatvaraju slijedeći  javni natječaji:
- Javni natječaj za Mjeru 1 i Mjeru 2 Programa poticanja razvoja gospodarstva Općine Nijemci za 2019. godinu KLASA: 302-03/19-01/01, URBROJ: 2188/06-02/01-19-16 od 09. listopada 2019. godine; 
- Javni natječaj za Mjeru 3 Programa poticanja razvoja gospodarstva Općine Nijemci za 2019. godinu KLASA: 302-03/19-01/01, URBROJ: 2188/06-02/01-19-17 od 24. listopada 2019. godine.

Više...
Pretplati se na ovaj RSS feed