POPIS DODIJELJENIH POTPORA U 2018. GODINI PUTEM PROGRAMA POTPORE POLJOPRIVEDI I RURALNOM RAZVOJU OPĆINE NIJEMCI ZA RAZDOBLJE 2018.-2020.

Zbog utroška proračunom predviđenih sredstava zatvara se Javni natječaj Program potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Općine Nijemci za 2018. godinu KLASA:302-02/18-01/05 URBROJ:2188/06-02/01-18-2 od 05. travanja 2018. godine.

Proračunska sredstva osigurana za dodjelu bespovratnih potpora putem navedenog Programa dostatna su za 24 prijave u travnju čiji je ukupan iznos 408.031,18 kuna, te prvih 50 prijava u svibnju 2018. godine čiji je ukupan iznos 942.967,31 kuna.

Ukupno su dodijeljene 74 bespovratne potpore u iznosu od 1.350.998,49 kuna.

Prijave zaprimljene nakon 23. svibnja 2018. u 10:20 sati premašuju proračunom predviđena sredstva.

 

Poslijednja izmjena danaPonedjeljak, 17 Rujan 2018 10:57