Donje Novo Selo

Donje Novo Selo je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Nijemci

(općina), Vukovarsko-srijemska županija. Prema popisu stanovništva iz 2011. godine Donje

Novo Selo bilježi 498 stanovnika.

Kulturno umjetničko društvo „ Spačva „ djeluje od 1989. godine uspješno čuvajući tradicijsku

kulturu svoga mjesta i ovoga kraja. Posebno se posvetilo očuvanju tradicijskih pjesama koje

polagano izumiru i nestaju u zaboravu.

U Donjem Novom Selu sačuvali su se stari običaji kao što su : Krstari, Pokladna svatovska

povorka i Betlem.

NK Polet Donje Novo Selo osnovan je 1947. godine.

Više u ovoj kategoriji: « Podgrađe Vinkovački Banovci »