OPĆINA NIJEMCI ISPLATILA BOŽIĆNICE ZA 475 UMIROVLJENIKA

Tijekom prosinca 2018. godine, Općina Nijemci je temeljem Odluke Općinskog vijeća o isplati božićnice umirovljenicima u 2018. godini, KLASA: 415-01/18-01/02; URBROJ: 2188/06-01-18-1 i sukladno zaprimljenim Zahtjevima, isplatila božićnice za 475 umirovljenika. Sukladno Odluci, božićnice su umirovljenicima isplaćivane (ovisno o načinu primanja mirovine) na račun i na ruke. 
Općina Nijemci je za isplatu božićnica u 2018. godini izdvojila 156.400,00 kuna.